See More of the World

A Raven And A Swan – Kuzgun ve Kuğu

A Raven And A Swan – Kuzgun ve Kuğu

A Raven, which you know is black as coal, was envious of the Swan, because her feathers were as white as the purest snow. The foolish bird got the idea that if he lived like the Swan, swimming and diving all day long and eating the weeds and plants that grow in the water, his feathers would turn white like the Swan’s.

Kömür kadar kara olmasıyla bildiğimiz Kuzgun, Kuğu’yu kıskanıyordu çünkü Kuğu’nun tüyleri saf kar kadar beyazdı. Aptal kuş gün boyunca yüzerek ve suya dalarak, suda yetişen otları ve bitkileri yiyerek tıpkı kuğu gibi yaşarsa tüylerinin kuğu gibi beyaza dönüşeceğini düşündü.

So he left his home in the woods and fields and flew down to live on the lakes and in the marshes. But though he washed and washed all day long, almost drowning himself at it, his feathers remained as black as ever. And as the water weeds he ate did not agree with him, he got thinner and thinner, and at last he died.

Bu yüzden ormanlıklardaki ve arazilerdeki yuvasını terk etti ve göllere ve bataklıklara doğru uçtu. Ancak gün boyunca tekrar tekrar yıkanmasına ragmen, hatta neredeyse kendini boğacaktı, tüyleri her zamanki gibi siyah kaldı. Ve yediği su otları da bünyesine uygun olmadığı için iyice zayıfladı ve sonunda öldü.

A change of habits will not alter nature.

Alışkanlıkların değişmesi doğayı değiştirmez.

 

Keywords

coal: kömür, kömür karası

envious: kıskanç, haset, imrenen.

feather: tüy, kuş tüyü.

marsh: bataklık, batak.

habit: alışkanlık

alter: değişiklik yapmak, değişmek.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *