See More of the World

Belling The Cat – Kendini Ateşe Atmak

Belling The Cat – Kendini Ateşe Atmak

The Mice once called a meeting to decide on a plan to free themselves of their enemy, the Cat. At least they wished to find some way of knowing when she was coming, so they might have time to run away. Indeed, something had to be done, for they lived in such constant fear of her claws that they hardly dared stir from their dens by night or day.

Fareler bir gün kendilerini düşmanları kediden kurtarmak için bir toplantı düzenlemişlerdi. En azından kedi gelirken haberlerinin olabileceği bir yöntem bulmayı ümit ediyorlardı. Böylece kaçmak için zamanları olabilecekti.

Many plans were discussed, but none of them was thought good enough. At last a very young Mouse got up and said:

Birçok plan tartışıldı fakat bu planların hiçbirisi yeterli görülmedi. Sonunda çok genç bir fare çıktı ve şöyle dedi:

“I have a plan that seems very simple, but I know it will be successful. All we have to do is to hang a bell about the Cat’s neck. When we hear the bell ringing we will know immediately that our enemy is coming.”

“Benim çok basit gibi görünen bir planım var fakat başarılı olacağını biliyorum. Tek yapmamız gereken kedinin boynuna bir zil takmak. Böylece zilin sesini duyduğumuz zaman hemen bileceğiz ki düşmanımız geliyor.”

All the Mice were much surprised that they had not thought of such a plan before. But in the midst of the rejoicing over their good fortune, an old Mouse arose and said:

Bütün fareler daha önce böyle bir plan düşünmediklerine şaşırdılar. Bu büyük sevincin ortasında yaşlı bir fare ortaya çıktı ve şöyle dedi:

“I will say that the plan of the young Mouse is very good. But let me ask one question: Who will bell the Cat?”

“Genç farenin planının çok iyi olduğunu söyleyeceğim. Ama bir soru sormama izin verin: Kendini ateşe kim atacak?

It is one thing to say that something should be done, but quite a different matter to do it

Yapılması gereken şeyi söylemek bir şeydir fakat onu yapmak ise farklı bir şeydir.

 

Keywords:

mice: fareler (çoğul anlamda fare için mice kelimesi kullanılır.)

claw: pençe, tırmalamak.

in the midst of: -in ortasında, -in arasında.

rejoice over: çok sevinmek

belling the cat: çok zor bir işi üzerine almak, kendini ateşe atmak, başkası için riske girmek gibi deyimler için kullanılır.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *