See More of the World

Hercules And The Wagoner – Herkül ve Arabacı

Hercules And The Wagoner – Herkül ve Arabacı

A Farmer was driving his wagon along a miry country road after a heavy rain. The horses could hardly drag the load through the deep mud, and at last came to a standstill when one of the wheels sank to the hub in a rut.

Bir çiftçi sağanak bir yağmurun ardından yük arabasını çamurlu köy yolu boyunca sürüyordu. Atlar derin çamurlar yüzünden yükü zorlukla çekiyorlardı ve sonunda tekerleklerden biri göbeğe kadar batınca çakılıp yolda kaldılar.

The farmer climbed down from his seat and stood beside the wagon looking at it but without making the least effort to get it out of the rut. All he did was to curse his bad luck and call loudly on Hercules to come to his aid. Then, it is said, Hercules really did appear, saying:

Çiftçi koltuğundan tutunarak aşağı indi ve arabanın yanında hiçbir çaba harcamadan sadece arabaya bakarak ayakta durdu. Tek yaptığı şey kötü şansına lanet etmek ve yüksek sesle bağırarak Herkül’ün yardımına gelmesini istemekti. Sonra Herkül gerçekten ortaya çıktı ve:

“Put your shoulder to the wheel, man, and urge on your horses. Do you think you can move the wagon by simply looking at it and whining about it? Hercules will not help unless you make some effort to help yourself.”

“Omuzlarını tekerleğe yasla ve atlarına “deh” de. Arabanı sadece bakarak ve mızmızlanarak hareket ettirebileceğini mi düşünüyorsun? Sen kendine yardım etmek için biraz çaba harcamadıkça Herküller de sana yardım etmeyeceklerdir.

And when the farmer put his shoulder to the wheel and urged on the horses, the wagon moved very readily, and soon the Farmer was riding along in great content and with a good lesson learned.

Ve çiftçi omzunu tekerleğe yaslayıp atlarını dehledikten sonra araba çok rahatlıkla hareket etti, sonrasında ise çiftçi büyük bir tatminlikle ve iyi bir ders öğrenmiş olarak yoluna devam etti.

Self help is the best help.

Kendine yardım etmek en iyi yardımdır.

Heaven helps those who help themselves.

Cennet kendilerine yardım edenlere yardım eder.

Keywords

miry: kirli, çamurlu, batak.

standstill: durma, sekteye uğrama.

in a rut: bir yere çakılıp kalmak, kala kalmak.

curse: lanet etmek

whining: mızmızlanmak, sızlanmak.

urge on: atları dehlemek, cesaretlendirmek.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *