See More of the World

The Grasshopper and the Ant – Ağustos Böceği ve Karınca

The Grasshopper and the Ant – Ağustos Böceği ve Karınca

One bright day in late autumn a family of Ants were bustling about in the warm sunshine, drying out the grain they had stored up during the summer, when a starving Grasshopper, his fiddle under his arm, came up and humbly begged for a bite to eat.

Sonbaharın son parlak günlerinden birinde karınca ailesi hafif sıcak bir havada aceleyle koşturuyorlar, yaz boyunca topladıkları tahılları kurutmakla uğraşıyorlardı. Açlıktan karnı zil çalan bir ağustosböceği kolunun altında kemanıyla çıkageldi ve âcizane bir şekilde yiyecek bir şeyler için yalvardı.

“What!” cried the Ants in surprise, “haven’t you stored anything away for the winter? What in the world were you doing all last summer?”

Karıncalar “Neee!” diye şaşkın bir şekilde bağırdılar. “Kış için hiçbir şey toplamadın mı? Geçen tüm yaz boyunca ne yaptın Allah aşkına?”

“I didn’t have time to store up any food,” whined the Grasshopper; “I was so busy making music that before I knew it the summer was gone.”

“Yiyecek toplamak için zamanım yoktu.” diye yakındı ağustosböceği. “Yazın bittiğinin farkına varmadan önce müzik yapmakla çok meşguldüm.” dedi.

The Ants shrugged their shoulders in disgust.

Karıncalar nefretle iki ellerini yana açarak omuzlarını yükselttiler.

“Making music, were you?” they cried. “Very well; now dance!” And they turned their backs on the Grasshopper and went on with their work.

“Müzik yapıyordun öyle mi? diye bağırdılar. “Çok güzel, o zaman şimdi dans et!” Sonra sırtlarını ağustosböceğine çevirdiler ve işlerine devam ettiler.

 

There’s a time for work and a time for play.

Çalışmak için ve eğlenmek için zamanlar vardır.

Keywords

bustling about: koşturmak, çırpınmak, telaşla hareket etmek.

grain: tahıl, tane, hububat

store up: depolamak, istiflemek, biriktirmek.

fiddle: 1. keman 2. dolandırmak, üçkağıt yapmak.

humbly: acizane, mütevazice, alçakgönüllüce.

shrug shoulders: iki elleri yana açıp omuzları yükselterek yapılan “yapacak bir şeyim yok” hareketi. ¯\_(ツ)_/¯Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *