See More of the World

The Lion And The Mouse – Aslan ve Fare

The Lion And The Mouse – Aslan ve Fare

A Lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. A timid little Mouse came upon him unexpectedly, and in her fright and haste to get away, ran across the Lion’s nose. Roused from his nap, the Lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her.

Bir aslan kocaman kafası pençelerinin üzerinde ormanın içinde uyuyordu. Ürkek bir fare beklenmedik bir şekilde aslanla karşılaşmış, korku ve telaşı kaybolmuş bir şekilde aslanın burnuna doğru yürümüş. Aslanı uykusundan uyandırmış ve uykusundan uyanan aslan kocaman pençesini küçük yaratığı öldürmek için onun üzerine koymuş.

“Spare me!” begged the poor Mouse. “Please let me go and some day I will surely repay you.

“Affet beni!” diye yalvardı zavallı fare. “Lütfen gitmeme izin ver ve emin ol bir gün bu iyiliğini sana geri ödeyeceğim.”

The Lion was much amused to think that a Mouse could ever help him. But he was generous and finally let the Mouse go.

Aslan bir farenin ona yardım edebileceği fikrine oldukça sevinmişti.

Some days later, while stalking his prey in the forest, the Lion was caught in the toils of a hunter’s net. Unable to free himself, he filled the forest with his angry roaring. The Mouse knew the voice and quickly found the Lion struggling in the net. Running to one of the great ropes that bound him, she gnawed it until it parted, and soon the Lion was free.

Birkaç gün sonra, Aslan ormanda avının peşinde koşarken bi avcının ağına yakalandı. Kendini kurtaramıyordu ve bütün ormanı öfkeyle kükreyerek inletti. Fare bu sesi tanıdı ve hızlıca ağın içinde debelenen aslanı buldu. Aslanı bağlayan koca halatlardan birine doğru koştu ve halat parçalanana kadar halatı kemirdi ve sonunda aslan özgür kaldı.

“You laughed when I said I would repay you,” said the Mouse. “Now you see that even a Mouse can help a Lion.”

“Bir gün ödeşeceğiz dediğim zaman bana gülmüştün.” dedi Fare. “Şimdi bir Farenin bile bir Aslana yardım edebileceğini gördün.”

A kindness is never wasted.

Bir iyilik hiçbir zaman boşa gitmez.

 

Keywords:

Timid: Ürkek, çekingen

Haste: Acele, telaş

Rouse: Yatağından çıkarmak, uyandırmak.

Spare me: Affet beni

Stalking: Sinsice izlemek, gizlice sokulmak, ağır adımlarla yürümek.

Gnaw: Kemirmek

Rope: HalatLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *