See More of the World

The Travelers And The Purse – Yolcular ve Çanta

The Travelers And The Purse – Yolcular ve Çanta

Two men were traveling in company along the road when one of them picked up a well-filled purse.

İki adam birlikte içlerinden birisi yolda bir kese bulana dek yürüyorlardı.

“How lucky I am!” he said. “I have found a purse. Judging by its weight it must be full of gold.”

“Ne şanslı biriyim!” dedi. “Bir kese buldum. Ağırlığına bakılırsa içi altın dolu olmalı.”

“Do not say ‘I have found a purse,'” said his companion. “Say rather ‘we have found a purse’ and ‘how lucky we are.’ Travelers ought to share alike the fortunes or misfortunes of the road.”

“Arkadaşı ‘Bir kese buldum.’ diye söyleme dedi. “Onun yerine ‘Bir kese bulduk’ ve “Ne şanslıyız.” de. Birlikte yola çıkanlar eşit bir şekilde yoldaki talihi de talihsizliği de paylaşmalı.”

“No, no,” replied the other angrily. “I found it and I am going to keep it.”

“Hayır, hayır” diye kızgınca cevap verdi diğer arkadaşı. “Onu ben buldum ve ben tutacağım.”

Just then they heard a shout of “Stop, thief!” and looking around, saw a mob of people armed with clubs coming down the road.

Tam o esnada “Dur, hırsız!” diye bir bağırış duydular ve etraflarına baktılar. Sopalarla donanmış bir çetenin aşağıda doğru geldiğini gördüler.

The man who had found the purse fell into a panic.

Keseyi bulan adam birden paniğe kapıldı.

“We are lost if they find the purse on us,” he cried.

“Keseyi üstümüzde bulurlarsa bittik biz.” diye ağladı.

“No, no,” replied the other, “You would not say ‘we’ before, so now stick to your ‘I’. Say ‘I am lost.'”

“Hayır, hayır” diye cevap verdi arkadaşı. “Biraz önce “biz” dememiştin ve şimdi “Ben” sözüne sadık olmalısın. Bu yüzden “Bittim ben.” de.

We cannot expect any one to share our misfortunes unless we are willing to share our good fortune also.

İyi talihimizi paylaşmaya istekli olmadıkça talihsizliklerimizi paylaşmalarını da kimseden bekleyemeyiz.

 

Keywords:

Purse: Kese, cüzdan

Ought to: -mesi gerek, -meli, -malı

Mob: Çete, kalabalık, serseri tayfası

Companion: Refakatçi, yol arkadaşıLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *